محصولات بوقلمون

image

بال بوقلمون

024 33321955
image

گوشت ران بوقلمون

024 33321955
image

ماهیچه بوقلمون

024 33321955

تماس فروش و پشتیبانی محصولات

02433321955
+989122659896
+989122659896 یا info@tiyurzanjan.ir