محصولات همه

image

بلدرچین تازه

024 33321955
image

شترمرغ تازه

024 33321955
image

چرخ کرده گوساله

024 33321955
image

گوشت گوساله

024 33321955
image

بال بوقلمون

024 33321955
image

گوشت ران بوقلمون

024 33321955
image

ماهیچه بوقلمون

024 33321955
image

ماهیچه مرغ

024 33321955
image

سینه مرغ

024 33321955
image

ران مرغ

024 33321955

تماس فروش و پشتیبانی محصولات

02433321955
+989122659896
+989122659896 یا info@tiyurzanjan.ir