امکانات شرکت طیور زنجان

image image
امکانات شرکت طیور زنجان

امکانات شرکت طیور زنجان

امکانات شرکت طیور زنجان

علمی تجهیزاتی


از دیگر فعالیتهای این شرکت می توان به ارائه خدمات متنوع علمی و تجهیزاتیبه متقاضیان اشاره کرد


خدمات روز آمد


مرغ و بوقلمون کشتار روز بر اساس ضوابط اسلامي و بهداشتي مدرن و ارائه قطعات مجزای مرغ و بوقلمون بصورت تازه و منجمد در بسته بندی های مدرن

دریافت کاتالوگ

محصولات طیور زنجان را در قالب کاتالوگ مشاهده فرمایید

دانلود
image
image